Hangar18 Javna nabava

Opremanje logističkog centra

Dana, 11.01.2017. tvrtka Hangar 18 d.o.o. objavila je postupak javne nabave za Nabavku materijalne imovine koja je nužna za aktivnosti vezane uz ulaganja specifična za usluge logističkog centra.

Opremanje logističkog centra je podijeljeno u grupe:

  • Grupa 1 – Sustav tehničke zaštite
  • Grupa 2 – Oprema za kupaonice
  • Grupa 3 – Paletni regal
  • Grupa 4 – Viličar
  • Grupa 5 – Linija za punjenje tinti i tonera

Zainteresirane tvrtke se pozivaju da se uključe u postupak nabave, a rok za dostavu ponuda je 03.02.2017. godine u 12:00 sati, na adresu iz točke 1.Hangar 18 d.o.o., Ulica braće Wolf 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska.

Mail za kontakt je [email protected]