EU projekt

NAZIV PROJEKTA

Investicijsko ulaganje u izgradnju, opremanje logističkog centra te poboljšanje poslovnih procesa društva Hangar 18 d.o.o.

OPIS PROJEKTA

Projektom je obuhvaćena izgradnja i opremanje nove hale s funkcijom logističkog centra za skladištenje elektronične opreme i proizvodnju tinti i tonera te ulaganje u informatičko programsko rješenje kojim se želi unaprijediti poslovni procesi tvrtke te logističko-skladišno poslovanje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva poduzeća u povećanju tržišnog udjela mobilnih uređaja na ciljanim tržištima na 6%, smanjenju proizvodne cijene tinti i tonera za min.25% te smanjenu troškova zbrinjavanja jer će se spremnici reparirati.
Uz osiguranje dovoljnih skladišnih i logističkih kapaciteta koji mogu osigurati isporuke distributerima u kratkim rokovima, mapirati će se skladište, unaprijediti poslovne procese te ostvariti sveukupno povećanje prihoda za 91.914.700,00 kuna, Prihode od izvoza za 61.703.543,00 kuna, smijeniti troškovi energenata i uz sve navedeno zaposliti 30 novih djelatnika.

Procjena ušteda od provedbe projekta na godišnjoj razini očekuje se u iznosu od 5,2 mln kn

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta s PDV: 7.076.250,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta bez PDV: 5.671.000,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 2.527.250,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

od prosinac 2016. do studeni 2017. godine

KONTAKT OSOBA/VODITELJ PROJEKTA:

Mario Kralj, direktor
Mail: [email protected]

www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


vezane vijesti

Hangar18 – Izgradnja logističkog centra
Hangar18 – Nabavka programskog rješenja
Hangar18 – Opremanje logističkog centra