EU projekt

NAZIV PROJEKTA

Povećanje međunarodne konkurentnosti društva Hangar 18 d.o.o.

OPIS PROJEKTA

Projektom je obuhvaćeno prisustvovanje na najznačajnijim svjetskim sajmovima koji su prisutni na IT tržištu, a to je Mobile World Congress (MWC) u Barceloni i IFA sajam u Berlinu, a sve kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost i prepoznatljivost mobilnog branda NOA i vlastitih LED televizora poslovnoj zajednici.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provedbom projekta doprinijet će se realizaciji dugoročnih ciljeva društva Hangar 18 d.o.o. odnosno povećanje sposobnosti sudjelovanja društva na globalnim tržištima kroz prisustva na međunarodnim sajmovima koji će pridonijeti povećanju prihoda od prodaje mobilnih uređaja i televizora i prihoda od izvoza za 25% te povećanju zaposlenosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 1.552.000,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 920.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01. prosinca 2018. do 01. listopada 2019. godine

KONTAKT OSOBA

MARIO KRALJ, direktor
Mail: [email protected]

www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.